top of page
Verpleging aan huis regio Wetteren, Laarne, Kalken, Wichelen, Serskamp, Schellbelle
Thuiserpleging regio Wetteren, Laarne, Wichele, Serskamp, Kalken, Schellebelle

      Wenst U Thuisverpleging?

Thuisverplegig Wetteren, Serskamp, Laarne, Kalken, verpleegster aan huis, wondzorg, inspuitingen, palliatieve zorg, thuisverleging janda

KWaliteit Thuis

Thuisverpleging Janda betekent kwaliteitsvolle zorg in je eigen vertrouwde omgeving. Woon- en zorgcentra worden stilletjes aan onbetaalbaar, ziekenhuisfacturen swingen de pan uit. Meer en meer zorgbehoevenden kiezen voor thuisverpleging.

Multidisciplinair

Thuisverpleging Janda organiseert de zorg van de patiënt in samenspraak met verschillende disciplines binnen de zorg van de patiënt. Inschakelen van andere disciplines en de organisatie ervan in samenspraak met de patiënt en/of familie is noodzakelijk.

Persoonlijk

Direct contact met je verpleegkundige.  Je kan Uw vaste verpleegkundige 7 op 7, 24 op 24 bereiken.

Kosten?

Thuisverpleging Janda werkt zoals de meeste verpleegkundigen volgens een derdebetalerssysteem.Concreet betekent dit dat u ons niet moet betalen wanneer u ingeschreven bent bij een Belgisch ziekenfonds. Wij rekenen de kosten door aan uw ziekenfonds die dan zorgt voor de betaling.

bottom of page